Polisiau a Gweithdrefnau

Polisïau a Gweithdrefnau

Rheoliadau Cyllidol Abermaw - lawr lwytho PDF

Polisi Dwyieithrwydd - lawr lwytho PDF

Gweithdrefn Cwynion - lawr lwytho PDF

Cyfle Cyfartal - lawr lwytho PDF

Rhyddid Gwybodaeth - lawr lwytho PDF

Polisi Aflonyddwch, Bwlio, Camdriniaeth a Brawychiad - lawr lwytho PDF

Polisi'r Rhyngrwyd ac E-bost - lawr lwytho PDF

Cod Ymddygiad Aelodau - lawr lwytho PDF

Archebiant 2012-2013 - lawr lwytho PDF

Asesiadau Risg - lawr lwytho PDF

Rheolau Sefydlog - lawr lwytho PDF