Gwasanethau

Mae Cyngor Tref Abermaw yn gyfyngedig yn y gwasanaethau mae’n gallu cynnig, lle mae’r awdurdod ganddynt i gynnal y gwasanaethau.


Mae gan y Cyngor Tref a Chymuned y pwerau canlynol:

Rhestr Gwasanaethau mae’r Cyngor Tref yn gallu perfformio.

Beth mae Cyngor Tref Abermaw yn gallu gwneud?

Nid oes gan Gyngor Tref Abermaw pwerau ar gyfer y canlynol:
I ddelio â materion addysg [Awdurdod Addysg Leol - rhif ffôn 01286 679 467]
I ddelio â materion priffyrdd [Cyngor Gwynedd - 01766 771 000 ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru - rhif ffôn 01286 685 186]
I ddelio â materion tai, grantiau a budd-daliadau [Cyngor Gwynedd - rhif ffôn 01766 771 000]
I osod neu gasglu trethi busnes [Cyngor Gwynedd - rhif ffôn 01766 771 000]
I ddelio â thrwyddedau [Cyngor Gwynedd - rhif ffôn 01766 771 000]
I wneud penderfyniadau terfynol cynllunio – ymgynghorwyr yn unig yw Cyngor Tref Abermaw ar faterion cynllunio yn ein maes cyfrifoldeb [Cyngor Gwynedd – ffon 01766 771 000 ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – 01766 770 274]