Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Diweddariad Covid-19 11/05/2020

Mae Cyngor Tref Abermaw yn dilyn y cyngor a’r cyhoeddiadau a nodwyd gan y Prif Weinidog Mark Drakeford yn agos, a’r cyhoeddiadau lleol a nodwyd gan Gyngor Gwynedd.

Mae rheolau pellhau cymdeithasol yn parhau i fod yn weithredol. Rydym ni, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi’r addasiadau bach a wneir i’r rheoliadau sy’n cynnwys caniatáu i bobl ymarfer mwy nag unwaith y dydd. Fodd bynnag, dylai pobl aros yn lleol. Mae hyn yn golygu y dylai unrhyw ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref a pheidio â golygu mynd cryn bellter o’r cartref.

NID yw Cymru ar agor i ymwelwyr eto.

Y neges gennym ni oedd, ac mae’n dal i fod, AROS YN Y CARTREF, AMDDIFFYN EIN GIG, ACHUB BYWYDAU.

Bydd teithio i Gymru i wneud ymarfer corff, mwynhau ein hawyr agored gwych neu i ymweld â’n trefi glan môr yn arwain at ddirwy a’r potensial am ymddangosiad llys. Mae Heddlu Gogledd Cymru a’n heddluoedd ffiniol wrthi’n patrolio ac yn gweithredu ar bob achos o dorri’r rheoliadau yng Nghymru.

Mae holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri ar gau ac mae’r holl Gyfleusterau Cyhoeddus ar gau.

Yn gymaint â’n bod ni’n caru gweld ein traethau a’n Stryd Fawr yn brysur gyda synau hapusrwydd a chyffro, nid nawr yw’r amser i fod yma. Bydd ein heconomi leol yn llwyddo trwy hyn ac yn croesawu ymwelwyr yn ôl â breichiau agored … pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Mae Coronavirus Nofel (COVID-19) yn dal i gylchredeg ym mhob rhan o Gymru, a’r cam pwysicaf y gallwn ni i gyd ei gymryd wrth ymladd y firws yw aros gartref. Rydym yn ddiolchgar i bob person ledled Cymru a’r DU am wneud eu rhan i helpu i arafu lledaeniad y firws.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan bob awdurdod neu gorff cyhoeddus ar y dolenni isod:

Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/

Cyngor Gwynedd https://www.gwynedd.llyw.cymru/

Parc Cenedlaethol Eryri https://www.visitsnowdonia.info/cy

Heddlu Gogledd Cymru https://www.north-wales.police.uk/

Cynghorydd Phil Hill, Maer Abermaw & Cynghorydd Katie Price, Dirprwy Faer Abermaw

Aros adref, amddiffyn ein GIG, achub bywydau
mega888 apk