Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ernie Bradbury

Mae Cynghorwyr Tref Abermaw yn drist iawn o glywed am farwolaeth Ernie Bradbury ac yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu.

Roedd Ernie wedi treulio o leiaf 70 mlynedd o’i fywyd yn gweithio yn Abermaw yn ei garej ar Heol y Parc gyda dros 35 mlynedd o’r amser hwnnw’n gwasanaethu gyda’r Frigâd Dân. Dyfarnwyd y MBE iddo ym 1976 am ei ymrwymiad i’r Gwasanaeth Tân.

Rydym i gyd yn ddiolchgar iawn am ei gefnogaeth gydol oes, ei ymroddiad a’i frwdfrydedd i bobl ein cymuned a bydd colled fawr ar ei ôl.

mega888 apk