Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/sites/b/barmouthtowncouncil.gov.uk/public_html/index.php:4) in /var/sites/b/barmouthtowncouncil.gov.uk/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/Buffer/class-cache.php on line 214
Hysbysiad o Gyfethol - Cyngor Tref Abermaw
Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hysbysiad o Gyfethol

CYNGOR TREF ABERMAW

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116

Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Abermaw yn bwriadu Cyfethol un aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned (Ward) Abermaw.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn Glanllyn, Water Street, Abermaw LL42 1AT neu trwy ebost

sue.seaview2@gmail.com  erbyn 15fed Mehefin 2020                                                                                       

Dyddiedig y 30ain diwrnod hwn Mai 2020                                                

mega888 apk