Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedd Wag Achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 1 sedd wag achlysurol yn swyddfa cynghorydd ar Gyngor Tref Abermaw.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00yp ar ddydd Gwener, 29ain Mai 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref.

mega888 apk