Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wally Williams

Mae Cynghorwyr Tref Abermaw yn drist iawn o glywed am farwolaeth Wally Williams ac anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu. Bu Wally yn Gynghorydd am nifer o flynyddoedd a chefnogodd grwpiau lleol eraill hefyd. Yn llanc lleol o Abermaw, roedd yn adnabod y dref yn dda a defnyddiodd ei wybodaeth aruthrol i helpu’r gymuned leol gyda rhai materion. Rhoddodd ei amser a’i ymdrech i helpu pobl Abermaw ac yr ydym yn ddiolchgar iawn amdanynt.

mega888 apk