Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Croeso i Abermaw,
un o drefi fwyaf Cyffrous yng Ngogledd Orllewin Cymru!

Dyma ychydig yn fwy amdanom ni…

Ffurfiwyd Cyngor Tref Abermaw ar ôl yr ad-drefnu Llywodraeth Leol yn 1974.

Mae gan y Cyngor Tref gyfredol bwerau a chyfrifoldebau cyfyngedig ond mae’n chwarae rhan gynyddol bwysig yn weinyddiaeth y dref o ddydd i ddydd. Mae ward Cyngor Tref Abermaw yn dechrau ym Fachynys ac mae’n cynnwys Llanaber ac mae 13 cynghorydd yn ei gynrychioli. Mae Maer a Dirprwy Faer yn cael eu hethol gan y Cynghorwyr yn flynyddol ac mae gan y Cyngor Glerc cyflogedig rhan-amser – Mrs Sue Phillips. Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar y pedwerydd dydd Mawrth o bob mis (heblaw am Awst) am 7:00 yh yn y Ganolfan Gymunedol.

Mae gan y Cyngor Bwyllgor Cyllid sy’n cwrdd bob mis. Trefnir cyfarfodydd eraill yn ôl yr angen.

Rob Triggs Maer 2021
Rob Triggs Maer 2021
mega888 apk